Lietuviškai English
Duota daugiau laiko ES lėšomis finansuojamiems projektams užbaigti
2015-10-01

Galutinius mokėjimo prašymus, kuriais prašoma išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu projekto vykdytojas gali teikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 d. (buvo iki š.m. spalio 1 d.), o mokėjimo prašymus, kuriais prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu – ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. (buvo iki š.m. lapkričio 15 d.).

Pratęsti terminai sudarys sąlygas vėluojantiems projektų vykdytojams įvykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus ir neprarasti 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų. Tačiau dėl konkretaus projekto galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino įgyvendinančioji institucija turės nuspręsti, įvertinusi kiekvieno konkretaus projekto įgyvendinimo būklę.

2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis nebaigtų įgyvendinti ir 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų yra likę 993, o jų neįgyvendintoms veikloms numatyta išmokėti kiek daugiau nei 320 mln. eurų. Įgyvendinant projekto veiklas po Projektų taisyklėse nustatytų terminų, projekto vykdytojo patirtos išlaidos gali būti apmokėtos tik nuosavomis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšomis.

 

Šaltinis: ČIA

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu