Lietuviškai English
ES fondų investicijų nauda Lietuvos ekonominei ir socialinei raidai
2016-01-25

Atlikti vertinimai parodė, kad Europos Sąjungos (ES) investicijos skatino ekonomikos augimą ir užimtumą – per 2004–2013 metus jos lėmė 1,57 procentinio punkto didesnį realaus BVP vidutinį metinį augimą, o nedarbo lygis 2004–2015 m. buvo 4,6 proc. punkto mažesnis, nei būtų buvęs be ES investicijų.

Su 2015 metais baigėsi ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpis. Įgyvendinta 8,3 tūkst. minėto laikotarpio projektų, kurių bendra vertė – per 9,1 mlrd. eurų (į šį skaičių įtrauktos ES ir bendrojo finansavimo bei projektų vykdytojų lėšos). Vien per 2015 metus į 2007–2013 m. ES fondų lėšomis įgyvendinamus susisiekimo, aplinkosaugos, verslo, švietimo ir mokslo bei kitus projektus investuota 1,1 mlrd. eurų.

Vykdant ES investicijų projektus 245 tūkst. žmonių dalyvavo  įdarbinimo programose, 2,4 tūkst. įmonių panaudojo lėšas inovatyviai plėtrai, 11 tūkst. smulkaus ir vidutinio verslo subjektų pasinaudojo investicijomis verslo plėtrai, buvo atnaujinta ir modernizuota daugiau kaip 700 švietimo, beveik 350 sveikatos priežiūros įstaigų,  nutiesta 1,7 tūkst. km naujų ir rekonstruota esamų  kelių.

Europos Komisijos duomenimis, Lietuvai jau išmokėta 95 proc. 2007–2013 m. laikotarpio ES fondų lėšų – tai maksimali suma, kurią pagal ES reglamentus Europos Komisija gali išmokėti šaliai iki programavimo laikotarpio pabaigos 2015 m. Likusi 5 proc. ES lėšų suma Lietuvai galės būti pervesta tik atsiskaičius Europos Komisija už veiksmų programų įgyvendinimą. Dokumentai, kuriais remiantis bus galutinai atsiskaitoma už 2007–2013 m. ES lėšų panaudojimą, Europos Komisijai turi būti pateikti iki 2017 metų kovo pabaigos.

Pernai iš 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investuota beveik 0,6 mlrd. eurų lėšų, kurios panaudotos aplinkosaugos, susisiekimo, socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, energetinio efektyvumo projektams įgyvendinti.

Per 2016 m. planuojama investuoti apie 1,2 mlrd. eurų 2014–2020 m. ES fondų lėšų: 1 mlrd. eurų ES ir bendrojo finansavimo lėšų bei 0,2 mlrd. eurų projektų vykdytojų lėšų.

 

Šaltinis: čia

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu