Lietuviškai English
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa kviečia teikti projektų paraiškas
2013-07-30

Latvijos ir Lietuvos programa, iš dalies finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir įgyvendinama pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, tęsia pasienio regionų bendradarbiavimo tradicijas, pradėtas dar 2004–2006 metais įgyvendinant Baltijos jūros regiono INTERREG III B programos projektus pagal INTERREG IIIA Pietų prioritetą Latvija– Lietuva–Baltarusija.

Programos tikslas - prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą siekiant, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis.

Programos teritorija:

  • Latvija: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai.
  • Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno (gretutinė teritorija) regionai.

Kvietimas skirtas I prioriteto „Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas“ 2 priemonės „Gerinti pasienio regiono pasiekiamumą jo viduje ir iš išorės“ tikslų įgyvendinimui. Remiamos veiklos:

  1. Miestų planavimo vystymo / tobulinimo strategijų rengimas;
  2. Transportavimo per sieną vystymo koncepcijų rengimas;
  3. Informavimo ir komunikavimo technologijų (ICT) naudojimas (e-paslaugos).

Galimi pareiškėjai:

  • vietos ir regioninės valdžios institucijos;
  • nacionalinės valdžios institucijos;
  • įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė;
  • nevyriausybinės organizacijos.

Projektuose turi dalyvauti bent po vieną partnerį iš Lietuvos ir Latvijos.

ERPF parama, skirta projektų įgyvendinimui – 1,4 mln. eurų. Minimalus projekto finansavimo dydis – 30 000 eurų, maksimalus - 400 000 eurų (investiciniams projektams), 100 000 (neinvesticiniams projektams) ir 70 000 (jeigu pagrindinis projekto partneris yra nevyriausybinė organizacija).

Programa dengia iki 85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos priimamos iki 2013 m. rugsėjo 17 d. 16:00 val.

Daugiau informacijos: http://www.latlit.eu/eng/calls_of_the_programme/5th_call/about_5th_call
Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu