Lietuviškai English
Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“
2013-08-30

2013 m. rugpjūčio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti". Priemonė skirta sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Priemonės remiama veikla - darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje. Didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui:

  • 25 000 Lt, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei (jaunimasiki 29 m., bedarbiai, neįgalieji, vyresni nei 50 m.);
  • 20 000 Lt, jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei;
  • darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis - 1 311,80 Lt.

Galimi pareiškėjai:

  • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai (išskyrus socialines įmones). Paskolos panaudojimą turi patvirtinti pareiškėjas ir kredito unijos atsakingas darbuotojas pateikiamoje paraiškoje;
  • pareiškėjas nėra socialinė įmonė;
  • paraiškos ir (ar) paraiškos priedo (-ų) pateikimo (registravimo) dieną darbuotojas (-ai) dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;
  • darbuotojui (-ams) apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis - ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą;
  • darbuotojo (-ų) darbo užmokestis nėra kompensuojamas kitų programų.

Galutinė paraiškų dėl darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pateikimo data yra 2014 m. gegužės 31 d.

 Daugiau informacijos: www.invega.lt, www.esparama.lt
Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu