Lietuviškai English
Projektų administravimas

Projektų administravimas yra vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų, ypač projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ar kitų fondų, Lietuvos ir užsienio valstybių verslo paramos ir plėtros skatinimo programų lėšomis, Lietuvos ir užsienio bankų kreditavimu. Administruodami projektus mes prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą.

Projektų valdymo metodai ir priemonės mums leidžia ne tik parengti ir pagrįsti projekto koncepciją, vykdyti projekto planavimą bei parengti projekto verslo planą, bet ir  efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą, šiuo laikotarpiu atsirandančius pokyčius bei spręsti kylančias problemas tam, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas ir būtų pasiekti visi suplanuoti rezultatai.

Teikdami projektų valdymo bei administravimo paslaugas mes:

  • Teikiame įvairias konsultacijas, susijusias su projektu;
  • Vykdome projekto eigos priežiūrą;
  • Tarpininkaujame bendraujant su įvairiomis institucijomis.
  • Teikiame pagalbą rengiant mokėjimų prašymus, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo dokumentus;
  • Rengiame finansines bei projekto įgyvendinimo ataskaitas;
  • Rengiame prekių, paslaugų, darbų pirkimo / pardavimo sutarčių projektus;
  • Vykdome projekto viešinimo priežiūrą;
  • Vykdome projekto veiklų įgyvendinimo ir atitikimo paraiškai priežiūrą ir kontrolę.

Šių paslaugų tikslas – užtikrinti sklandžią projekto eigą bei sėkmingai įgyvendinti patį projektą.

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu