Lietuviškai English
Europos parama regioninei plėtrai 2014-2020
2012-12-19

2012 m. lapkričio 20 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos posėdyje buvo pritarta Nacionalinės pažangos 2014-2020 metų programos projektui ir jos priedams: Lietuvos aplinkos analizei, Nacionalinės pažangos programos vertinimo kriterijų lentelei, Atsakomybės už Nacionalinės pažangos programos uždavinių įgyvendinimą, ES paramos proporcinio paskirstymo ir ES struktūrinės paramos proporcinio paskirstymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti lentelei ir investavimo principams privačiam sektoriui.

Horizontaliam prioritetui REGIONINĖ PLĖTRA 2014-2020 m. siūloma skirti ne mažiau kaip 15 procentų ES struktūrinės paramos ir 20 procentų įskaičiuojant ir kitą tarptautinę paramą.

Nacionalinė pažangos 2014-2020 metų programa, kurios projektą ir lydinčiuosius dokumentus, svarstys Vyriausybė, yra parengta ES finansinės paramos programavimo 2014–2020 m. laikotarpiui. Ji skirta įgyvendinti nuostatas, išdėstytas Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030" ir ES strategijoje „Europa 2020".

Šaltinis: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu