Lietuviškai English
Paskelbtas priemonės „Inoklaster LT“ kvietimas
2013-04-04

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Inoklaster LT“, kuria siekiama pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje.

Priemonės „Inoklaster LT“ lėšomis bus finansuojama klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su:

  • tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimas;
  • klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukimas, organizavimas;
  • mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimas siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

Paraiškas gali teikti viešosios įstaigos, asociacijos, privatūs juridiniais asmenys, kurie atitinka visas priemonės sąlygas ir reikalavimus.

Priemonės kvietimui numatytas 16,7 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas – iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma – 1,5 mln. Lt. 

Projekto metu gali būti finansuojama nekilnojamojo turto, baldų, kompiuterinės įrangos, kito ilgalaikio turto nuoma, trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas, darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims bei komandiruočių išlaidos ir kt.

Paraiškos priimamos iki 2013 m. birželio 3 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos: www.lvpa.lt
Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu