Lietuviškai English
Socialinių inovacijų tema Lietuvoje tampa vis reikšmingesnė
2023-02-13
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA), siekdama sukurti kuo stipresnius pamatus Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro steigimui, sausio 12 d. sukvietė socialinius partnerius į diskusiją apie socialinių inovacijų vystymą Lietuvoje.

 

Renginyje susirinkę nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo, mokslo ir kitų socialinėje srityje veikiančių institucijų atstovai aptarė galimybes ir būdus stiprinti bendradarbiavimą, dalintis patirtimi bei kurti gerąją nacionalinę praktiką socialinių inovacijų srityje. Susitikimo dalyviai analizavo suinteresuotų šalių lūkesčius ir poreikius, žengė dar vieną žingsnį pirmojo Lietuvoje socialinių inovacijų vystytojų tinklo įkūrimo link.

„Siekiant socialinių inovacijų sklaidos ir sinergijos, svarbiausia yra suburti motyvuotų ir kompetentingų vietos partnerių tinklą, skatinti jų bendradarbiavimą, nuolatinį keitimąsi informacija ir įžvalgomis. Steigdami Nacionalinį socialinių inovacijų kompetencijų centrą, siekiame, jog ši veikla kurtų vertę visoms organizacijoms, veikiančioms socialinių inovacijų srityje Lietuvoje, būtų pagrindinis informacijos, mokymų, sklaidos ir dalijimosi gerąja praktika šaltinis”, – sako ESFA Socialinių inovacijų ir tarptautinių iniciatyvų skyriaus vadovė Neringa Poškutė.

2023 m. sausio pradžioje įvykęs renginys – ne pirmasis aptariant socialinių inovacijų situaciją mūsų šalyje. 2022 m. spalį vykusiame ankstesniame tokio tipo susitikime buvo pasirengta platesnei ir išsamesnei diskusijai dėl Centro steigimo.

Diskutuota apie būsimą Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro strategiją, aptarti socialinių inovacijų ekosistemos tyrimų rezultatai, galimybės dalyvauti ESF SI+ programoje.  Susitikimo metu buvo itin akcentuojama socialinių partnerių keitimosi patirtimi, įsitraukimo ir bendradarbiavimo svarba. 

Tikimasi, jog Nacionalinis socialinių inovacijų kompetencijų centras savo veiklą pradės dar pirmąjį šių metų pusmetį. Pagrindinis centro tikslas bus skatinti socialines inovacijas Lietuvoje, kuriant naujus bendruomeninių iššūkių sprendimo būdus.

Diskusijų ciklas inicijuotas bei finansuotas ES finansuojamo projekto „PEnCIL“ lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2021 m. rugsėjį. ESFA buvo deleguota LR finansų ministerijos atstovauti Lietuvai „PEnCIL“ projekte ir tapti nacionaliniu socialinių inovacijų kompetencijų centru, remiančiu inovatyvius projektus, teikiančiu valdžios institucijoms konsultacijas, besidalijančiu žiniomis ir praktine patirtimi apie ESF+ socialinių inovacijų finansavimo galimybes, organizuojančiu mokymus, diskusijas ir tinklaveiką nacionaliniu bei Europos lygmenimis. 

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu